ES Projektai

UAB „OMNIVITUS“ e. komercijos modelio diegimas

UAB „OMNIVITUS“ 2022 metais pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“ planuoja įgyvendinti projektą „UAB „OMNIVITUS“ e. komercijos modelio diegimas“ (projekto Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-1174), kurio pagrindinis tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą.

Projekto dėka įmonėje bus sukurta el. parduotuvė, kurioje UAB „OMNIVITUS“ klientai galės savarankiškai užsisakyti ir įsigyti įmonės gaminamus baldus.

E. parduotuvės sukūrimas bus puikus sprendimas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu, o įdiegtas e. komercijos modelis leis perorientuoti procesus juos skaitmeninant per klientų savitarnos sprendimus produktų elektroninėse prekybos platformose.

Bendra projekto vertė: 21 000,00 Eur

Europos Sąjungos lėšomis finansuojama dalis: 15 750,00 Eur

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo

Projekto pradžia: 2022 m. vasario mėn.

Projekto pabaiga 2022 m. lapkričio mėn.